1
1
1
1
Omron

Sistemi automatizacije obuhvataju programabilne kontrolere za kontrolu mašina i procesa (PLC), mrežne i softverske komponente za jednostavnu razmenu podataka u automatizacionom sistemu i HMI uređaje (operator panele) za efikasnu interakciju između čoveka i mašine.
Servo motori i frekventni regulatori stvoreni su za pozicioniranje kao i upravljanje brzinom i momentom motora u različitim aplikacijama.
Kontrolne komponente omogućavaju idealnu kontrolu raznovrsnom ponudom brojača, Cam- pozicionera, tajmera, tajmerskih prekidača, digitalnih temperaturnih kontrolera i ostalih ulaznih, kontrolnih i izlaznih komponenti.
OMRON-ove senzorske komponente služe za detekciju, merenje, analizu i procesiranje različitih promenljivih veličina koje se javljaju u proizvodnim pogonima, kao što su promene pozicije, dužine, visine, pomeraja i pojavljivanja. Takođe doprinose predviđanju i prevenciji budućih događaja.
OMRON nudi široki spektar osnovnih prekidača, elekromehaničkih releja opšte namene i releja specijalnih namena, kao i tastera kojima upravljaju sami korisnici.
Omron nudi sigurnosne sisteme koji koriste najnovije tehnologije iz oblasti senzorike i kontrole u kombinaciji sa pouzdaom izradom.

Novosti

Powered by BeoNET