1
1
1
1
Kontrolne komponente

U ovu grupi spada ceo niz uređaja, od onih namenjenih za jednostavne aplikacije do naprednih, kompletnih kontrolnih rešenja sa programabilnim profilima i ugrađenom komunikacijom.
Kao jedna od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju industrijskih napajanja, Omron nudi veliki broj jednofaznih i trofaznih prekidačkih napajanja. Jednofazna napajanja su snage od 10W do 1500W i mogu imati različite izlazne napone. Trofazna napajanja su od 120W do 960W sa izlazom od 24VDC. Dodatno u ponudi Omron ima baterijske back-up-ove, bafer jedinice i zaštitne jedinice za DC kola.
U ovu grupu spadaju motor tajmeri, elektronski tajmeri, standardni i digitalni tajmeri, svi u nizu razlčitih kućišta i načina montaže sa ciljem da zadovolje svaku potrebu korisnika. Izlazi mogu biti relejni, kontaktni ili tranzistorski, a opseg vremena od 0,001 sekundi do 9999 časova.
Brojači nude rešenja za sve potrebe merenja. Pored toga tu su specijalni modeli - totalizeri, preset brojači i specifični cam pozicioneri.
ZEN je kompaktni programabilni relej namenjen jednostavnijim sistemima automatizacije. Jednostavni su za programiranje. Dovoljno je najosnovnije znanje iz programiranja da bi se krenulo sa radom. Nudimo ih sa CPU od fiksno 10 ili 20 ulazna/izlaza, ili sa proširenjem do 44 ulazna/izlaza i/ili dodatnom komunikacijom. ZEN- ovi mogu imati relejne ili tranzistorske izlaze a modeli za 12Vdc- 24Vdc takođe imaju jedan analogni ulaz i jedan 8- cifarski brzi brojač.
Digitalni panel indikatori prihvataju različite ulazne signale (procesne, temperaturne, impulse, težinu, itd.) i prikazuju njihove vrednosti na displeju. Svi displeju mogu menjati boju - crveno/zeleno - što ih čini lako čitljivim u svim situacijama.
PV (foto naponski) je tip električnog invertora povezanog na mrežu koji je namenjen za transformisanje jednosmerne (DC) struje sa matrice fotonaponskih modula u naizmeničnu struju (AC). Koristi se za kućne potrebe i kao pomoćno napajanje. Ovi PV invertori su dizajnirani da se automatski isključe u slučaju gubitka napajanja, iz bezbednosnih razloga.

Novosti

Powered by BeoNET