1
1
1
1
Preset brojači

Najmanji svetski kompaktni presetabilni brojač/tajmer. H8GN je objedinjen brojač i tajmer u dimenziji 1/32 DIN. Jednostavno se prebacuje između tajmerskih i brojačkih funkcija. Za vreme rada takođe je moguće prebaciti displej da prikazuje totalnu brojnu vrednost u 8 cifara. Mnoge sofisticirane funkcije se pojavljuju kao standardne kod H8GN.
Najkompletniji standardni digitalni brojač na tržištu. H7CX nudi najkompletniju seriju proizvoda na tržištu danas. Na bazi sveobuhvatne analize zahteva kupaca , razvijeni su novi brojači sa dodatnim karakteristikama koje korisnicima trebaju i koje oni sami zahtevaju.
Višefunkcionalni brojač DIN 72x72mm. Model H7BX, sa pozadinskim LCD osvetljenjem daje odličan izgled displeja. Glavni displej za ostvarenu vrednost ima visinu 13.5mm dok za setovanu vrednost ima visinu 9.5mm. Može biti zelen ili crven i to se može programirati da se promeni ako se dostigne specificirana vrednost. Pokrivene su sve osnovne brojačke funkcije sa mnoštvom različitih izlaznih modova. Osnovne funkcije se lako setuju pomocu DIP-prekidača .

Novosti

Powered by BeoNET