1
1
1
1
H7BX

Višefunkcionalni brojač  DIN 72x72mm

Model H7BX, sa pozadinskim LCD osvetljenjem daje odličan izgled displeja. Glavni displej za ostvarenu vrednost  ima visinu  13.5mm dok za setovanu vrednost ima visinu  9.5mm. Može biti zelen ili crven i to se može programirati da se promeni ako se dostigne specificirana vrednost. Pokrivene su sve osnovne brojačke funkcije sa mnoštvom različitih izlaznih modova. Osnovne funkcije se lako setuju pomocu DIP-prekidača .

  • Visina: 72mm  x  Širina: 72mm  x  Dubina: 100mm
  •  Totalni  i presetovani  brojač, batch- brojač, dupli brojač i tahometar
  • Dve podešljive boje displeja, crvena ili zelena
  • 6-cifara: -99999 do 999999, setovana vrednost: -99999 do 999999 ili  0 do 999999
  • Ulaz: kontakt, NPN ili PNP
  • Lako manipulisanje sa ključem za svaku cifru
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET