1
1
1
1
Totalizeri

LCD sumator sa sopstvenim napajanjem Serija H7E ima veliki displej sa karakterima od 8.6mm. Uključeni su i modeli sa pozadinskim svetlom displeja radi poboljšavanja vidljivosti na mestima sa slabim osvetljenjem. Familija H7E uključuje totalne brojače, vremenske brojače, tahometre i brojače za montažu na štampane ploče.
Vremenski brojač sa sopstvenim napajanjem Serija H7E ima veliki displej sa karakterima od 8.6mm. Uključeni su i modeli sa pozadinskim svetlom displeja radi poboljšavanja vidljivosti na mestima sa slabim osvetljenjem. Familija H7E uključuje totalne brojače, vremenske brojače, tahometre i brojače za montažu na štampane ploče.
Tahometar sa sopstvenim napajanjem
Kompaktni totalni brojači i vremenski brojači sa lako čitljivim displejima. H7GP karakteriše LED displej velike vidljivosti s transmisijom negativa, karakteri od 8.5mm i ugrađeno crveno osvetljenje pozadine, sa malom potrošnjom. Ima kompaktno kućište od 80mm.
Kompaktni totalni brojači i vremenski brojači sa lako čitljivim displejima. H7HP ima veliki, lako vidljivi displej: 15mm-velike karaktere za modele od 6 cifara ili 12mm-velike karaktere za 8-cifarske modele. Ima veoma vidljivi, LCD displej sa transmisijom negativa i ugrađenim crvenim LED osvetljenjem pozadine, sa malom potrošnjom. Ima kompaktno kućište od 66mm.
Brojači za ugradnju na štampane ploče. H7E_-N_P je brojač za ugradnju na štampanu ploču. Dostupan je kao totalni brojač (8-cifara) ili kao brojač vremena (999999.9h).

Novosti

Powered by BeoNET