1
1
1
1
1/8 DIN Standardan

LCD displej visoke vidljivosti sa LED-ovima u 2 boje (crvena i zelena). K3MA-J je procesni merač sa naponom napajanja od ili 100Vac do 240Vac ili 24Vac/Vdc. Oba su opremljena displejom istog kvaliteta i imaju istu malu dubinu od 80mm.
LCD displej visoke vidljivosti sa LED-ovima u 2 boje (crvena i zelena). K3MA-L je merač temperature sa naponom napajanja od ili 100Vac do 240Vac ili 24Vac/Vdc. Oba su opremljena displejom istog kvaliteta i imaju istu malu dubinu od 80mm.
LCD displej visoke vidljivosti sa LED-ovima u 2 boje (crvena i zelena). K3MA-F je merač frekvencije/brzine sa naponom napajanja od ili 100Vac do 240Vac ili 24Vac/Vdc. Oba su opremljena displejom istog kvaliteta i imaju istu malu dubinu od 80mm.

Novosti

Powered by BeoNET