1
1
1
1
H3RN

Ultra-tanak tajmer za relejno kućište G2R 

Ovaj ultra  tanki solid stejt tajmer je idealan za primene u uslovima ograničenog prostora. Pomoću DIP-prekidača se mogu birati više vremenskih područja kao i modovi rada. Pomoću indikatora uključenosti napajanja i releja ostvaren je jednostavan monitoring.
  • Visina:46mm  x  Širina: 13mm  x  Dunina: 29mm
  • Dodatak
  • 12Vdc, 24Vdc i 24Vac
  • 0.1 s do 10 min i 0.1 min do 10 h
  • Jednopolni sa preklopnim kontaktima ili  dvopolni sa normalno otvorenim kontaktom

PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET