1
1
1
1
Temperaturni kontroleri

Tamo gde je potrebna jednostavna regulacija i diskretan monitoring temperature, modeli K8AB-TH, E5L, E5C2 i E5CSV su najbolje rešenje. Ovi modeli nude i osnovne funkcije: temperaturni alarm, jednostavnu ON/OFF kontrolu i single-loop PID kontrolu.
Za većinu aplikacija idealno rešenje je model iz serije E5_N. Ulazi mu mogu biti analogni ili temperaturni, a obezbeđuje pouzdanu single-loop regulaciju. Kao rešenje za montažu na DIN šinu, u ponudi je CelciuXº - Multi-Loop kontroler - modularni uređaj baziran na konceptu “Control and Connectivity”.
Za zahtevne aplikacije, koje zahtevaju specifične kontrolere, sa ili bez mrežnih mogućnosti, u ponudi je niz sigle-loop i multi-loop uređaja. Kako vremenski bazirani i sekventno bazirani sistemi moraju često obezbeđivati i kontrolu procesa, poželjno je da se analogna petlja integriše sa PLC-om. Kako bi se zadovoljila ova potreba, Omron je kombinovao diskretna analogna rešenja i PLC i stvorio čitav niz integrisanih rešenja.

Novosti

Powered by BeoNET