1
1
1
1
E5_N

Liniju  kontrolera opšte namene E5_N čine temperaturni kontroleri realizovani u 4 standardna DIN formata. Sve ih karakteriše dvostruki LCD displej visokog intenziteta i širokog vidnog ugla. Radi lakog prepoznavanja statusa serija N (E5GN, E5CN, E5EN i E5AN) ima 3 boje u prikazu promene procesne vrednosti 

Novosti

Powered by BeoNET