1
1
1
1
E5_R / E5_R-T

Brz, precizan i prilagodljiv različitim potrebama u zavisnosti od primene. Serija E5_R ima ulaze velike preciznosti  (0.01°C za senzore Pt100) i 50ms za ciklus sempliranja i kontrole za sve četiri kontrolne petlje. Njegovo jedinstveno podešavanje smanjenja preskoka poremećaja obezbeđuje dobru, robusnu kontrolu. R-serija može da objedinjuje više kontrolnih petlji u jednom uređaju ( E5ER 2-petlje a E5AR maksimalno 4 petlje).

Novosti

Powered by BeoNET