1
1
1
1
Napredni kontroleri

Panelni, modularni temperaturni kontroler za više kontrolnih petlji, sa montažom na DIN šine.
CelciuXº - Temperaturna kontrola za više kontrolnih petlji. CelciuXº omogućuje ostvarivanje kompleksnih temperaturnih profila korišćenjem jedinstvenog Omronovog GTC algoritma, takozvanog algoritma kontrole gradijentne temperature.
Kompaktni temperaturni kontroler za više tačaka, jednostavan za montažu.

Novosti

Powered by BeoNET