1
1
1
1
CelciuXº


CelciuXº omogućuje ostvarivanje kompleksnih temperaturnih profila korišćenjem jedinstvenog Omronovog GTC algoritma, takozvanog algoritma kontrole gradijentne temperature. Takođe se nudi jednostavna komunikacija sa Omronovim i ostalim PLC-ovima i HMI interfejsima, it to bez ikakvog programiranja. Iznad svega, CelciuXº (EJ1) u sebi objedinjuje sve napredne tehnologije kontrole temperature, “jednostavne za upotrebu”, kao što su 2-PID, kontrola poremećaja kao i ostale načine podešavanja.

Novosti

Powered by BeoNET