1
1
1
1
E5CSV

Ovaj  1/16 DIN kontroler sa više nivoa sa funkcijom alarma nudi izbor  PID kontrole  ili ON/OFF kontrole. Veliki displaj prikazuje procesnu vrednost, smer devijacije u odnosu na zadatu vrednost, Status izlaznog signala i alarma.
  • Sva setovanja su kofigurabilna preko DIP switches
  • Više ulaza (Thermopar/Pt100)• Jasna vidljivost na 3.5-cifarskom displeju  sa visinom karaktera od13.5 mm
  • Kontrolni izlaz: relejni, naponski (za aktiviranje SSR)
  • ON/OFF ili 2-PID kontrola sa auto-tuning i self-tuning 

Novosti

Powered by BeoNET