1
1
1
1
RX - Prilagođen Vašoj mašini
Omron shvata da je Vama potreban kvalitet i pouzdanost, uz mogućnost da brzo i lako podesite Vaš inverter u specifičnoj aplikaciji. A sa RX-om Vi dobijate perfektan alat za tu namenu. Prirodno on kombinuje isti nivo kvaliteta i performansi po kojima je Omron poznat.
  • V/f i vektorski režim rada u otvorenoj i zatvorenoj sprezi.
  • Visoki polazni moment u otvorenoj sprezi, 200% nominalnog momenta čak pri 0.3Hz
  • Puno iskorišćenje momenta pri nultoj brzini u zatvorenoj sprezi.
  • Ugradjen EMC filter
  • Modbus RS485
  • Softver za programiranje: CD-Drive

PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET