1
1
1
1
Kontroleri kretanja
Kontroleri se mogu koristiti kao samostalni, PLC bazirani ili servo bazirani. Kontroleri kretanja se izuzetno jednostavno programiraju, bez žrtvovanja performansi sistema u opsegu od 1 do 256 osa. Funkcije kao što su interpolacija ose, master-slave, e-cam i više-osna sinhronizacija preko konvencionalnih I/O ili robusnih digitalnih servo linkova su već ugrađene. Jos po nesto.
Bazirani na Omronovim moćnim PLC-ovima, moduli za kontrolu kretanja nude perfektnu integrisanost u sistem automatizacije bez kompromisa u performansama.
Open motion kontrolna platforma nudi rešenja od jednostavnog pozicioniranja do naprednog koordinisanog kretanja. Ovi uređaji se mogu koristiti kao samostalni kontroleri kretanja u kombinaciji sa popularnim PLC-ovima svih svetskih brendova, jer podržavaju Ethernet, Profibus i DeviceNet komunikaciju. Podjednako su snažni i onda kada se koriste kao kompletno automatizaciono rešenje.
Rešenja bazirana na pogonima su idealna za distribuirane sisteme kontrole kretanja, gde je na raspolaganju nekoliko mogućnosti različitih cena i performansi. Modeli ovih uređaja mogu biti namenjeni za jednostavne point-to-point aplikacije, ali i za napredna e-cam rešenja.
Transformisanjem standardnog PC-a u kompletno rešenje za kontrolu kretanja, ovi uređaji omogućavaju lak razvoj specifičnih aplikacija.

Novosti

Powered by BeoNET