1
1
1
1
Elektromehanički releji
Široki spektar industrijskih releja opšte namene i releja specijalnih namena koji mogu prekidati struju od nekoliko mikro ampera pa sve do 30 A. 
Ovi releji mogu prekidati struje od 100 mikro ampera pa sve do 15 A, uz različite konfiguracije kontakata, zadovoljavajući potrebe većine aplikacija. Plug-in releji se mogu koristiti u kombinaciji sa podnožjem za montažu na DIN šinu. Ožičenje se može vršiti stezaljkom sa zavrtnjima ili stezaljkom sa oprugom.
Power releji čiji je opseg prekidanja struja i do 160A, a izrađuju se sa kontaktima u različitim konfiguracijama. Najnoviji predstavnik ove serije je 4-polna 40 A G7Z serija. Montaža se može vršiti zavrtnjima, ili na DIN šinu. Ožičenje se vrši zavrtnjima, direktnim spajanjem ili terminalima.
Specijalni plug-in leč releji su namenjeni za one aplikacije gde klasični releji nisu rešenje, tamo gde je potrbno hermetički zatvoreno kućište ili leč kontakt.

Novosti

Powered by BeoNET