1
1
1
1
G7J
Multi- polni relej, velikog kapaciteta koji se koristi kao kontaktor

Sa nominalnom strujom  od 25A zbog minijaturne šarke za maksimalnu snagu prebacivanja, G7J može da prebaci i opterećenja motora kao i otporna i induktivna opterećenja. 
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET