1
1
1
1
MY4H
Hermetički zatvoreni MY - relej

Potpuno hermetički zatvoren relej je idealan za korišćenje u opasnim lokacijama . Takođe je dostupan sa bifurcated kontaktima .
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET