1
1
1
1
Oklopljeni prekidači
U ovu grupu spadaju prekidači iz vrhunskih serija D4E-N, D4MC, SHL, ZC-55 i ZE. Mogu se naći sa različitim tipovima aktuatora i konfiguracija kontakata. 
Tanak , kompaktan zaptiven prekidač D4E - _N dolazi sa ravnim oprugama koje unapređuju opseg poluga ugrađenih u prekidač , osiguravajući glatko puckanje i dug životni vek. Njegov one-touch konektor eliminiše potrebu za zamornim ožičenjem i smanjuje vreme zastoja .
Ekonomičan , mnogostruko koristan, zatvoren prekidač D4MC korisnicima pruža veliku preciznost i dug život ( 10,000,000 mehaničke operacije ) . Zaptiven je sa membranom , bez korišćenja bilo čega lepljivog , što ga čini pogodnim za aplikacije gde se traže veće mehaničke čvrstoće, otpornost na prašinu i kapljice.
SHL
Subminijaturan , zatvoren prekidač IP67 SHL prekidač ima dug radni vek i visoku preciznost zbog ugrađenog namotaja žice, smešten u kruto kućište od legure cinka . Mehanički životni vek je 10 miliona operacija .
Mali zatvoreni prekidač sa visokom preciznošću ZC - _55 prekidač je modifikovana verzija Z osnovnog prekidača kao ugrađeni prekidač . Montaža na terenu je ista . Ona zahteva manje snage od konvencionalnih operativnih graničnih prekidača . ZC - _55 je ekonomičan i ima dug životni vek .

Novosti

Powered by BeoNET