1
1
1
1
Prekidači opšte namene Z-veličine
U Z-veličini nalaze se serije A, DZ, TZ, X i Z. Mogu se naći sa različitim tipovima aktuatora i konfiguracija kontakata. 
A
Prekidač velikog kapaciteta može da opsluži 20A sa velikom inrush strujom Ovaj prekidač dolazi u istom obliku kao i osnovni prekidač Z osim u PIN - plunger poziciji, i izdržava struje do 75A .
DZ
DPDT osnovni prekidač za kontrolu dva nezavisna kola DZ prekidači su idealni za prekidanje kola rade na dva napona i za kontrolu dva nezavisna kola. DZ je zamenljivi sa Z osnovnim prekidačem , jer imaju identične dimenzije otvora za montažu.
TZ
Stabilan rad na temperaturi od 400 ° C Ovaj prekidač posebne namene nudi visoko kontaktnu pouzdanost na visokim temperaturama do 400 ° C. Prekidna moć i do 1A. To uključuje keramički izolator , oprugu od legure kobalta i kontakte od specijalne legure, koji omogućavaju veliku pouzdanost kontakata na visokim temperaturama okoline.
X
Prekidač direktne struje sa ugrađenim magnetnim blow-out X prekidači sadrže mali stalni magnet u kontaktnom mehanizam. Ovi prekidači imaju isti oblik i postupak montaže kao Z osnovni prekidači.
Z
Standardni prekidač visoke preciznosti Z osnovni prekidači obezbeđuju prekidanja struja od 15A sa veoma visokom tačnošću ponavljanja. Oni dolaze u širokom spektru varijacija kontakata: osnovni , Split - kontakt, podesivi - kontakt gap tipa.

Novosti

Powered by BeoNET