1
1
1
1
TZ
Stabilan rad na temperaturi od 400 ° C

Ovaj prekidač posebne namene nudi visoko kontaktnu pouzdanost na visokim temperaturama do 400 ° C. Prekidna moć i do 1A. To uključuje keramički izolator , oprugu od legure kobalta i kontakte od specijalne legure, koji omogućavaju veliku pouzdanost kontakata na visokim temperaturama okoline.
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET