1
1
1
1
Prekidači za specijalne aplikacije
Veliki broj prekidača u Omron-ovoj ponudi kreiran je za rad u specijalnim uslovima, kao što su visoko precizni prekidači D5A i D5F, višestruki granični prekidači serije VB i serije prekidača D5B i D5C. Mogu se naći sa različitim tipovima aktuatora i konfiguracija kontakata. 
D5A
Visoko precizni prekidač za detektovanje mikronskih pomeraja Ovaj prekidač je idealna za otkrivanje i merenje habanja reznih alata. Dostupni tipovi imaju ugrađenu funkciju, sa indikatorom optičkog daljinskog upravljanja ili sa navojnim kablom za lako instaliranje i održavanje .
D5B
Detektuje objekat u više pravaca sa visokom osetljivošću Detekcijom objekata u više pravaca i sa visokom osetljivošću ga čini idealnim prekidačem za upotrebu u robotici. Radi sa malom snagom i sporim mehanizmom.
D5C
Kapacitivni dodirni prekidač, aktivira se samo na vrlo mali fizički kontakt D5C je jedinstven 18mm - prečnik . Kapacitivni touch prekidač sa izborom tri aktuatora. Može se aktivirati samo na vrlo mali fizički kontakt.
D5F
Optički sistem postiže 1µm operativnu pozicionu ponovljivost D5F u svom optičkom sistemu ima mehanizam koji je kao oštrica noža, koji obezbeđuje veću preciznost za stabilniji izlaz bez greške u radu.
VB
Monoblok više-granični prekidač VB prekidač može da se koristi za sekvencijalnu kontrolu različitih inženjerskih mašina i linija transportne trake.
NL
Dodirni prekidač koji detektuje minut pomeraja sa minimalnom silom NL granični dodir prekidač je dostupan sa ugrađenom antenom ili sa posebnom antenom. Operacija monitoring je obezbeđena pomoću ugrađenog LED indikatora .

Novosti

Powered by BeoNET