1
1
1
1
NL
Dodirni prekidač koji detektuje minut pomeraja  sa minimalnom silom

NL granični dodir prekidač je dostupan sa ugrađenom antenom ili sa posebnom antenom. Operacija monitoring je obezbeđena pomoću ugrađenog LED indikatora .

Novosti

Powered by BeoNET