1
1
1
1
Mini kontaktori
Ovi kontaktori sa modularnom konfiguracijom sastoje se od osnovnog kontaktora i dodatnog kontaktnog bloka. Mogu se montirati zavrtnjima ili na DIN šinu. 
Glavni mini kontaktor relej, 4-polni Tri osnovne jedinice se mogu kombinovati sa različitim dodatnim pomoćnim kontaktima. 4- polne , 6- polne i 8- polne verzije u različitim konfiguracijama su moguće, kao i različiti naponi kalema ( AC i DC ). Na raspolaganju je i pribor kao što su prigušivači.

Novosti

Powered by BeoNET