1
1
1
1
G3NA
Hokej Puck stil SSR sa 5- 90A izlazne struje

Svi modeli imaju iste kompaktne dimenzije da bi se obezbedila jedinstvena montaža. Ugrađeni varistor efikasno apsorbuje eksterne smetnje. Indikator omogućava praćenje rada.
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET