1
1
1
1
Indikatori
Indikatori su u dimenzijama 16 ili 22mm. Mogu biti u različitim oblicima i bojama
M16
Indikatori sa otvorom od 16mm za montažu M16 serija indikatora sa montažnom navrtkom pojavlju se u kvadratnom, pravouganom i kružnim obliku. Zahvaljkujući modularnoj konstrukciji, montaža je brza i jednostavna. M16 se pojavljuje u širokom spektru kontrolnih i signalnih uređaja sa veoma širokim prekidačkim kapacitetima,od standardnih opterćrnja do mikro opterećenja.
M22
Indikator od 22mm, osvetljeni tasteri visoke vidljivosti M22 serija indikatora pojavljuje se sa 22 ili 25 mm-verzijom kružnog preseka . Mogu biti lako montirani ili demontirani.Mehanizam zaštite od dodira na lampama obezbeđena je kao standardna funkcionalnost. M22 indikatori mogu biti opremljeni sa LED ili tinjajućom lampicom. .

Novosti

Powered by BeoNET