1
1
1
1
A22S/W
Selektor prekidač sa dugmetom i otvorom od 22mm za montažu

Ovaj  nut-mounted selektor prekidač sa ključem može biti instaliran u otvore prečnika 22 i 25mm. Montaža i skidanje prekidačke jedinice je jednostavno zbog modularne konstrukcije A22K . Trokomponentni montažni blokovi prekidača ( do šest kontakata ) povećanje efikasnosti instalacije.
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET