1
1
1
1
K8AB-AS
Relej za monitoring struje 

Ovi releji monitorišu pojavu prekostrujnog i podstrujnog limita. 
Resetovanje manuelno i automatsko je podržano od strane jednog releja. 
Start - up blokade i vreme rada mogu biti posebno podešeni.
Relaj za status upozorenja se može lako pratiti preko LED indikatora.

• Monofazni strujni relej
• U industrijskom kućištu od 22.5 mm 
• Monitoring prekostrujnog i podstrujnog limita
• Naponi napajanja : 24 VAC/24 VDC/115 VAC/230 VAC
• Lako ožičenje sa ferulama

Novosti

Powered by BeoNET