1
1
1
1
3-fazni kontroleri
Ovi trofazni releji nadgledaju prenapon i podnapon K8AB-PW, a postoje i varijante sa dodatnim nadgledanjem fazne sekvence i gubitka faze K8AB-PH i K8AB-PM i asimetrije napona K8AB-PA.
Relej za monitoring redosleda 3 faze i gubitka faze K8AB - PH1 relej je dizajniran da nadgleda trofazna trožična napajanja. On istovremeno prati redosled faza i gubitak faze tokom starta, kao i gubitak faze u toku rada. Pogodni su za industrijska postrojenja i opremu. Izlazni relej reaguje kada se uključi alarm i status upozorenja se može lako pratiti preko LED indikatora. Pogodan za industrijska postrojenja i opremu.
K8AB-PM Monitoring proizvod Relej za monitoring trofaznog napona, redosleda 3 faze i gubitka faze K8AB-PM monitoriše prenapon, podnapon, redosled faza, gubitak faza kod trofaznih trožičnih ili četvorožičnih napajanja.
K8AB-PA Monitoring proizvod Relej za monitoring asimetrije 3 faze, redosleda 3 faze i gubitka faze Monitoriše voltage asymmetry, redosled faza i gubitak faza kod trofaznih trožičnih ili četvorožičnih napajanja
K8AB-PW Monitoring proizvod Relej za monitoring trofaznog napona Monitoriše prenapone i podnapone kod trofaznih trožičnih ili četvorožičnih napajanja

Novosti

Powered by BeoNET