1
1
1
1
Nivo kontroleri
Idealni za merenje nivoa tečnosti, serija 61F meri nivo tečnosti koristeći uronjene sonde. 
61F-GP-N8 Monitoring proizvod Kompaktni plug-in (8-pinski) nivo kontroler 61F-GP-N8 se može koristiti za merenje nivoa provodnih materijala, i tečnnih i čvrstih, u jednoj ili dve tačke. Poseduju i crveni LED indikator.
Kompaktni plug- in (11 - pinski ) nivo kontroler ( DC napajanje ) Ovaj kontroler je kontrolu nivoa u jednoj ili dve tačke. 24VDC napajanje omogućava korišćenje na mestima bez AC napajanja .
22.5mm širok - provodni nivo kontroler 61F-D21T je konduktivni nivo kontroler smešten u 22.5 mm širiko industrijsko kućište. Koristeći DIP svičeve, vrši se izbor njegovih funkcija ( napajanje ili nivo provodnosti ). Ovaj proizvod se može koristiti u jednoj ili dve tačke u kojima se vrši kontrola nivoa.

Novosti

Powered by BeoNET