1
1
1
1
Senzorske komponente

Omronovi industrijski fotoelektrični senzori pružaju visoku pouzdanost detekcije objekata i prolaska, i na malim i na velikim distancama, u specijalnim okruženjima, za specijalne načine montaže i povezivanja.
Industrijski induktivni senzori obezbeđuju najvišu pouzdanost pri detekciji mašinskih elemenata i metalnih objekata na malim i velikim distancama, u specijalnim okruženjima, za specijalne vidove montaže i povezivanja.
Rotacioni enkoderi firme Omron izrađuju se u dve verzije: kao inkrementalni i kao apsolutni. Mogu imati različite rezolucije, prečnike vratila i mogućnosti povezivanja.
Merni senzori sa najvišim mernim performansama rade sa svim tipovima objekata i površina. Smart senzori su pravi izbor kada je potrebna velika brzina, visoka rezolucija bez obzira na distancu. Lak sistem integracije osigurava “zero-defect process”.
Omronovi vision proizvodi nude razne nivoe inteligencije kako bi obezbedili najpogodnije rešenje za određeni problem - od “easy vision - teach&go” pa sve do high-end, network-ready, vision mašina visokih rezolucija.
Za visoke performanse sa implementiranom inteligencijom, za najpouzdanije operacije i jednostavnu razmenu informacija, u ponudi je širok spektar pojačavača i senzorskih glava.
Čitači kodova i RFID identifikatori služe za identifikaciju i praćenje proizvoda u bilo kom procesu u fabrici.

Novosti

Powered by BeoNET