1
1
1
1
Fiberoptička vlakna za specijalne objekte i aplikacije
Za primenu na delovima koji se često ili brzo kreću, fiberoptička vlakna za robotsku primenu smanjuju rizik od lomljenja vlakna sa garantovanim brojem ciklusa savijanja od najmanje 1 miliona.
Velika preciznost u dizajnu i proizvodnji vlakana i fokalnih sočiva garantuje najveću tačnost detekcije veoma malih objekata i razlike u visini za manje od 100 μm.
Vlakna za monitoring prostora omogućavaju detekciju objekta koji prolaze kroz prostor detekcije i mogu se koristiti za poređenje veličine različitih objekata.
Za veliki broj specijalnih aplikacija, ova vlakna nude najbolje performanse detektovanja i prilagodljiva su uslovima okruženja.

Novosti

Powered by BeoNET