1
1
1
1
Sistemi automatizacije

Omronovi proizvodi su svoju reputaciju kvalitetnih i pouzdanih sklopova napredne tehnologije upravo i izgradili na kontrolnim sistemima. U ponudi Omron ima kompaktne PLC-ove CP1 serije, modularnu CJ seriju visokih performansi i CS1 seriju namenjenu za najsloženije aplikacije. Svi ovi kontroleri su dizajnirani za brzu obradu i potpunu transparentnost, omogućavajući neprekidnu razmenu podataka kako unutar mašine tako i po celoj fabrici. Svi Omronovi PLC-ovi su programabilni uz pomoć CX-Programera koji je deo Omronovog softverskog paketa CX-One.
Omron nudi otvorene mreže kao što su DeviceNet i PROFIBUS-DP koji omogućavaju laku integraciju u postojeću instalaciju i obezbeđuju kompatibilnost sa sistemima drugih proizvođača. Omron takođe nudi Compobus/S, sopstvenu senzor/aktuator magistralu, koja omogućava ekonomičnu i brzu konfiguraciju bez potrebe za programiranjem.
HMI
Omron HMI - razlika je jasna! Perfektna čistoća slike i neuporediva pouzdanost su pokretačka snaga Omronovog uspeha. Preko jedne dekade Omron je vodeći globalni dobavljač HMI rešenja i industrijskih touch ekrana. Do sada je instalirano preko pola miliona Omron HMI uređaja. U ponudi su napredni NS HMI, kompaktni touch displeji NQ serije i NT displeji sa funkcijskim tasterima. Veličine ekrana kreću se od 3,5” do 15”, a mogu biti monohromatski ili u boji ali uvek sa izuzetnom funkcionalnošću. Ne treba ni pomenuti, da se perfektna sinergija ostvaruje pri korišćenju sa Omronovim PLC-ovima i mrežama.
Omron nudi softverska rešenja koja omogućavaju jednostavno i brzo dizajniranje modularnih sistema automatizacije. Koncept je zasnovan na postojanju jednog softverskog paketa (CX-One) koji je jednostavan i lak za korišćenje. Korišćenjem smart komponenti ovog softvera ubrzavaju se razvoj, puštanje u rad i održavanje sistema.

Novosti

Powered by BeoNET