1
1
1
1
Distribuirani I/O uređaji

SmartSlice I/O sistem donosi inteligenciju u najkompaktnijem obliku. Kombinuje digitalne, analogne i specijalne I/O jedinice da bi se izgradio željeni DeviceNet ili PROFIBUS-DP slave. Priprema podataka, dijagnostika i funkcije preventivnog održavanja su integrisane u svaki individualni I/O modul, i smanjuju potrebu za PLC programiranjem, ubrzavaju popravku mašine i smanjuju mogućnost otkaza. Funkcije čuvanja i povraćaja podataka obezbeđuju brzu zamenu I/O jedinice bez grešaka.
Kompaktna distribuirana I/O jedinica kombinuje fiksni broj I/O tačaka u malom IP20 kućištu. Ugrađene smart funkcije monitoringa napona, prekida kabla, aktuatora i vremena ciklusa pomažu u preventivnom održavanju i eliminišu skup otkaz mašine. Smart Slaves su dostupni za otvoren DeviceNet i CompoNet mrežu, kao i za Omronov ekonomičan CompoBus/S.
Dostupan i u otvorenoj DeviceNet i Omronovoj CompoBus/S verziji, IP67 I/O terminali se mogu montirati i u najtežim radnim sredinama. DRT2 Smart I/O jedinice omogućavaju inteligentnu dijagnostiku i funkcije preventivnog održavanja i sve to u kućištu otpornom na ulje i vodu. Za manje teške uslove, postoji i verzija CompoNet slaves sa IP54 zaštitom.
Bežični I/O su rešenje za one aplikacije gde nije pogodno koristiti kablove, kao što su kranovi ili roboti. U ovim primenama bežični I/O se koristi za prenos statusnih i kontrolnih informacija.

Novosti

Powered by BeoNET