1
1
1
1
Kompaktni I/O

Kompaktne DeviceNet I/O jedinice sa naprednim dijagnostičkim funkcijama. Podaci koji se odnose na status napajanja, vreme odziva I/O-a, brojače operacija i vreme rada konstantno se beleže i porede sa granicama definisanim od strane korisnika. Svako odstupanje javlja se kontrolnom sistemu kao indikacija za sprovođenje održavanja i prevenciju zastoja. Smart DeviceNet I/O podržani su funkcijskim blokovima PLC-a i Smart objektima HMI uređaja pa se bez dodatnog programiranja može ostvariti vizualizacija i monitoring iz PLC-a ili NS operator panela.
Kombinacijom pametnih funkcija CRT1 DeviceNet I/O-a i brze i jednostavne za korišćenje CompoBus/S komunikacije dobijamo CompoNet koji je idealan za kontrolu mašina velikom brzinom, a uz to pruža fleksibilnu i proširivu arhitekturu. Specijalni flat kabl i IDC konektori čine instalaciju brzom i jednostavnom. Korišćenjem ripitera može se napraviti mreža koja pokriva veliko područje što je idealno za automatizaciju pokretnih traka i skladišta.
Omron-ov CompoBus/S predstavlja najefikasniju I/O magistralu za automatizaciju mašina. Sa otvorenom topologijom i dužinom do 500 m može se koristiti kao udaljeni I/O sistem. U brzom modu (100 m maksimalno) garantovano vreme ciklusa od dela milisekunde omogućava efikasnu kontrolu mašine. U kombinaciji sa kompaktnim CPM2C-S PLC-om kao masterom kontrolni sistem može se smestiti na veoma malom prostoru.

Novosti

Powered by BeoNET