1
1
1
1
DRT2

Podaci koji se odnose na status napajanja, vreme odziva I/O-a, brojače operacija i vreme rada konstantno se beleže i porede sa granicama definisanim od strane korisnika. Svako odstupanje javlja se kontrolnom sistemu kao indikacija za sprovođenje održavanja i prevenciju zastoja. Smart DeviceNet I/O podržani su funkcijskim blokovima PLC-a i Smart objektima HMI uređaja pa se bez dodatnog programiranja može ostvariti vizualizacija i monitoring iz PLC-a ili NS operator panela.

  • Kompaktno kućište u IP20 izvedbi
  • Proširivi digitalni ulazi/izlazi
  • Ugrađene dijagnostičke i funkcije za preventivno održavanje
  • Demontažni priključci za lakše povezivanje
  • Analogni I/O sa pre obradom podataka i funkcijom alarma

Novosti

Powered by BeoNET