1
1
1
1
SRT2

Omron-ov CompoBus/S predstavlja najefikasniju I/O magistralu za automatizaciju mašina. Sa otvorenom topologijom i dužinom do 500 m može se koristiti kao udaljeni I/O sistem. U brzom modu (100 m maksimalno) garantovano vreme ciklusa od dela milisekunde omogućava efikasnu kontrolu mašine. U kombinaciji sa kompaktnim CPM2C-S PLC-om kao masterom kontrolni sistem može se smestiti na veoma malom prostoru.

  • Kompaktna veličina u IP20 izvedbi
  • Kratko vreme ciklusa: manje od milisekunde za 256 I/O tačaka
  • Jednostavna instalacija i podešavanje; nije potreban softver
  • Digitalni I/O sa 4, 8 i 16 tačaka; tranzistorski i relejni tip
  • Analogni I/O takođe su raspoloživi

Novosti

Powered by BeoNET