1
1
1
1
Kompaktna PLC serija - Do 320 I/O-a
Omron-ov CP1L kontroler poseduje kompaktnost mikro PLC-a, a mogućnosti modularnog PLC-a. CP1L nudi sve funkcije koje su potrebne za kontrolu mašine, uključujući izvanrednu sposobnost pozicioniranja. Dolazi sa 14, 20, 30 i 40 ugrađenih ulaza/izlaza, a može se proširiti različitim CP1W ili CPM1A ekspanzionim modulima do 160 ulaza/izlaza. Koristi standardan USB priključak za programiranje i monitoring i poseduje dva opciona porta za serijsku komunikaciju. Arhitektura CP1L serije ista je kao i kod CP1H, CJ1 i CS1 serije pa su programi kompatibilni u pogledu memorijskih lokacija i instrukcija.
Dizajniran za kompaktne mašine, kombinuje veličinu mikro PLC-a i snagu modularnog PLC-a. Četiri brza brojačka ulaza i 4 pulsna izlaza idealna su za kontrolu pozicioniranja u više osa. Model CP1H-XA poseduje ugrađene 4 analogna ulaza i 2 analogna izlaza. To ga čini pogodnim za jednostavno upravljanje u zatvorenoj sprezi koristeći PID funkciju PLC-a sa automatskim podešavanjem parametara. CP1H moguće je proširiti sa CPM1A ekspanzionim modulima, a podržava i do dva CJ1 specijalna ulazno-izlazana modula. To znači da je otvoren za različite komunikacione protokole i podržava sve komunikacione jedinice CJ1 serije.
CP1E predstavlja izvanredno rešenje za automatizaciju malih i kompaktnih mašina. Deo je OMRON-ovog koncepta o nezavisnoj automatizaciji manjih sklopova unutar veće mašine. Njegove prednosti su jednostavnost, kompaktnost i ekonomski atraktivna rešenja.
Ovaj kontroler male veličine poseduje sve osnovne funkcije programabilnog kontrolera i postavlja standarde u proizvodnji mikro kontrolera. Na raspolaganju su četiri veličine procesorske jedinice sa AC ili DC napajanjem i tranzistorskim ili relejnim izlazima.
Svaka CPM2A procesorska jedinica opremljena je sa RS-232C interfejsom za jednostavno povezivanje sa HMI uređajima što omogućava brz i jednostavan monitornig, kontrolu i podešavanje mašina. Pozicioniranje se jednostavno izvodi pomoću pulsnih ulaza-izlaza koji predstavljaju jednu od mnoštva naprednih funkcija koje CPM2A donosi kada se radi o upravljanju malim mašinama. Ulazno-izlazni priključci su demontažni što omogućava jednostavno održavanje, a ekspanzioni moduli koji se koriste isti su kao i kod CPM1A kontrolera.

Novosti

Powered by BeoNET