1
1
1
1
CP1H

Dizajniran za kompaktne mašine, kombinuje veličinu mikro PLC-a i snagu modularnog PLC-a. Četiri brza brojačka ulaza i 4 pulsna izlaza idealna su za kontrolu pozicioniranja u više osa. Model CP1H-XA poseduje ugrađene 4 analogna ulaza i 2 analogna izlaza. To ga čini pogodnim za jednostavno upravljanje u zatvorenoj sprezi koristeći PID funkciju PLC-a sa automatskim podešavanjem parametara. CP1H moguće je proširiti sa CPM1A ekspanzionim modulima, a podržava i do dva CJ1 specijalna ulazno-izlazana modula. To znači da je otvoren za različite komunikacione protokole i podržava sve komunikacione jedinice CJ1 serije.

  • Ulazi/izlazi do 1 MHz
  • Set insrukcija i brzina izvršavanja kompatibilni sa CJ1M serijom
  • 4 analogna izlaza i dva analogna ulaza za XA model
  • USB priključak za jednostavnu komunikaciju, programiranje i konfiguraciju
  • Podržava PROFIBUS, DeviceNet, CAN i Ethernet

Novosti

Powered by BeoNET