1
1
1
1
CP1L
Omron-ov CP1L kontroler poseduje kompaktnost mikro PLC-a, a mogućnosti modularnog PLC-a. CP1L nudi sve funkcije koje su potrebne za kontrolu mašine, uključujući izvanrednu sposobnost pozicioniranja. Dolazi sa 14, 20, 30 i 40  ugrađenih ulaza/izlaza, a može se proširiti različitim CP1W ili CPM1A ekspanzionim modulima do 160 ulaza/izlaza. Koristi standardan USB priključak za programiranje i monitoring i poseduje dva opciona porta za serijsku komunikaciju. Arhitektura CP1L serije ista je kao i kod CP1H, CJ1 i CS1 serije pa su programi kompatibilni u pogledu memorijskih lokacija i instrukcija.

  • 4 brza enkoderska ulaza i 2 brza pulsna izlaza
  • Set instrukcija kompatibilan sa CP1H, CJ1 i CS1 serijom PLC-a
  • Opcioni RS-232C i RS-422/485 serijski portovi
  • USB port za programiranje i monitoring
  • Napredne funkcije za kontrolu kretanja

Novosti

Powered by BeoNET