1
1
1
1
Modularna PLC serija - Do 2.500 I/O-a
Najmanji član CJ1 familije potpuno je kompatibilan sa naprednijom CJ1G/H i CS1 serijom PLC-a u pogledu seta instrukcija, komunikacionih komandi i organizacije memorije. Sada se čak i male mašine mogu realizovati koristeći modularan pristup. To smanjuje troškove optimizacije, nadogradnje i prilagođavanja mašine jer ne postoji potreba za redizajnom čitavog kontrolnog sistema.
Ovaj tip procesora specifičan je po tome što pored velike brzine izvršavanja kontrolne sekvence poseduje i mogućnost upravljanja procesnim veličinama (temperatura, pritisak, protok) u zatvorenoj sprezi.
CJ2M PLC serija idealna je za automatizaciju svih tipova mašina, a posebnu za kontrolu mašina za pakovanje. Povezivanje se jednostavno ostvaruje putem ugrađenog USB porta i Ethernet ili RS-232C/422/485 interfejsa koji su ugrađeni na samom procesoru.
CJ2H serija idelna je za posebne zahteve koji se javljaju u automatizaciji mašina kao što su digitalna obrada i analiza slike električnih komponenti ili sortiranje predmeta velikom brzinom na pokretnim trakama.

Novosti

Powered by BeoNET