1
1
1
1
CJ2M

CJ2M PLC serija idealna je za automatizaciju svih tipova mašina, a posebnu za kontrolu mašina za pakovanje. Povezivanje se jednostavno ostvaruje putem ugrađenog USB porta i Ethernet ili RS-232C/422/485 interfejsa koji su ugrađeni na samom procesoru.

  • Jednostavno povezivanje putem USB porta
  • Standardan Ethernet port sa  EtherNet/IP Data Link funkcijom
  • Procesori sa različitim programskim kapacitetom od 5K do 60K koraka
  • Kartica za serijsku komunikaciju kao opcija
  • Posebna memorijska oblast rezervisana je za funkcijske blokove što obezbeđuje efikasno izvršavanje softverskih modula definisanih putem funkcijskih blokova
Procesorske jedinice CJ1 i CJ2 serije mogu se naći u rasponu od veoma male CPU jedinice za jednostavnu kontrolnu sekvencu pa do moćnih i brzih modela koji podržavaju do 2.560 ulazno-izlaznih tačaka za potpunu kontrolu mašine. To pruža mogućnost da se mašina podeli u različite logičke celine bez potrebe za zamenom PLC serije.
CJ sistem napaja se 24 V DC ili 100 - 240 V AC napajanjem. Za manje sisteme sa pretežno digitalnim ulazima-izlazima može se koristiti ekonomičnije napajanje manjeg kapaciteta. Za sisteme sa više analognih ulaza/izlaza i komunikacionim modulima neophodno je korišćenje jedinice za napajanje većeg kapaciteta.
Digitalni ulazi/izlazi predstavljaju interfejs PLC-a za ostvarivanje brze i pouzdane kontrolne sekvence. Veliki izbor modula od brzih DC ulaza do relejnih izlaza pruža mogućnost konfiguracije CJ sistema prema vašoj potrebi.
CJ nudi veliki izbor jedinica sa analognim ulazima koje odgovaraju bilo kojoj aplikaciji počev od merenja sporih promena temperature u nekoliko tačaka do prikupljanja velikog broja podataka, velikom brzinom i sa velikom preciznošću. Analogni izlazi mogu se koristiti sa preciznu kontrolu ili prikazivanje vrednosti.
Koriste se za zadatke počev od jednostavnog merenja pozicije pa sve do sinhronizovane kontrole kretanja u više osa.
CJ serija nudi standardne otvorene mrežne interfejse kao i posebne mrežne interfejse velike brzine.

Novosti

Powered by BeoNET