1
1
1
1
Analogni ulazi/izlazi

CJ nudi veliki izbor jedinica sa analognim ulazima koje odgovaraju bilo kojoj aplikaciji počev od merenja sporih promena temperature u nekoliko tačaka do prikupljanja velikog broja podataka, velikom brzinom i sa velikom preciznošću. Analogni izlazi mogu se koristiti sa preciznu kontrolu ili prikazivanje vrednosti.

Napredne jedinice sa mogućnošću skaliranja, filtriranja i alarmnim funkcijama smanjuju potrebu za kompleksnim programiranjem. Ulazno-izlazne procesne jedinice visoke preciznosti podržavaju veliki broj senzora za brzu i tačnu akviziciju podataka. 

Korišćenjem temperaturnih jedinica za PID regulaciju ne postoji potreba za PID proračunima i monitoringom alarma od strane CPU jedinice. Ove funkcije obavlja sama temperaturna jedinica nudeći iste opcije za kontrolu i auto podešavanje kao i samostanlni temperaturni regulatori.

Novosti

Powered by BeoNET