1
1
1
1
CJ1M
Najmanji član CJ1 familije potpuno je kompatibilan sa naprednijom CJ1G/H i CS1 serijom PLC-a u pogledu seta instrukcija, komunikacionih komandi i organizacije memorije. Sada se čak i male mašine mogu realizovati koristeći modularan pristup. To smanjuje troškove optimizacije, nadogradnje i prilagođavanja mašine jer ne postoji potreba za redizajnom čitavog kontrolnog sistema.
  • Kompatibilan sa CJ1G/H serijom
  • CPU jedinice sa ugrađenim pulsnim ulazima/izlazima za brzu i jednostavnu kontrolu kretanja
  • Ethernet interfejs za jednostavnu integraciju
  • Transparentna komunikacija pomoću različitih mrežnih protokola
  • Slot za CompactFlash memorijsku karticu za skladištenje podataka i razmenu programa
Procesorske jedinice CJ1 i CJ2 serije mogu se naći u rasponu od veoma male CPU jedinice za jednostavnu kontrolnu sekvencu pa do moćnih i brzih modela koji podržavaju do 2.560 ulazno-izlaznih tačaka za potpunu kontrolu mašine. To pruža mogućnost da se mašina podeli u različite logičke celine bez potrebe za zamenom PLC serije.
CJ sistem napaja se 24 V DC ili 100 - 240 V AC napajanjem. Za manje sisteme sa pretežno digitalnim ulazima-izlazima može se koristiti ekonomičnije napajanje manjeg kapaciteta. Za sisteme sa više analognih ulaza/izlaza i komunikacionim modulima neophodno je korišćenje jedinice za napajanje većeg kapaciteta.
Digitalni ulazi/izlazi predstavljaju interfejs PLC-a za ostvarivanje brze i pouzdane kontrolne sekvence. Veliki izbor modula od brzih DC ulaza do relejnih izlaza pruža mogućnost konfiguracije CJ sistema prema vašoj potrebi.
CJ nudi veliki izbor jedinica sa analognim ulazima koje odgovaraju bilo kojoj aplikaciji počev od merenja sporih promena temperature u nekoliko tačaka do prikupljanja velikog broja podataka, velikom brzinom i sa velikom preciznošću. Analogni izlazi mogu se koristiti sa preciznu kontrolu ili prikazivanje vrednosti.
Koriste se za zadatke počev od jednostavnog merenja pozicije pa sve do sinhronizovane kontrole kretanja u više osa.
CJ serija nudi standardne otvorene mrežne interfejse kao i posebne mrežne interfejse velike brzine.

Novosti

Powered by BeoNET