1
1
1
1
Jedinice za napajanje

CJ1 sistem napaja se sa 24 V DC ili 100 - 240 V AC napajanjem. Za manje sisteme sa pretežno digitalnim ulazima-izlazima može se koristiti ekonomičnije napajanje manjeg kapaciteta. Za sisteme sa više analognih ulaza/izlaza i komunikacionim modulima neophodno je korišćenje jedinice za napajanje većeg kapaciteta.

U zavisnosti od tipa CPU jedinice, do tri ekspanziona reka mogu se povezati na CPU rek, čime se ostvaruje ukupan kapacitet od 40 ulazno-izlaznih modula. Ukupna dužina ekspanzionih kablova u jednom sistemu ograničena je na 12 metara.

Novosti

Powered by BeoNET