1
1
1
1
Rek PLC serija - Do 5,000 I/O-a

CS1 serija bazirana na reku, poseduje preko 200 različitih ulazno-izlaznih jedinica i predstavlja najveću Omron-ovu PLC seriju sa maksimalnim kapacitetom od 5.120 digitalnih ulaza/izlaza. Do 7 ekspanzionih rekova može se vezati na CPU rek što omogućava korišćenje do 80 ulazno-izlaznih jedinica. Bilo koja kombinacija digitalnih, analognih i jedinica za komunikaciju može se napraviti bez obzira na redosled. Ogroman set instrukcija i velika biblioteka funkcijskih blokova omogućavaju pisanje kompaktnih programa korišćenjem kombinacije STL-a i leder jezika.
CS1D serija donosi opciju redudancije dokazanoj CS1 arhitekturi čime je osiguran rad bez zastoja. Kod dupleks procesorskih jedinica konstantno se proverava postojanje grešaka bez potrebe za pisanjem specijalnih programa od strane korisnika. Još jedan način da se poveća pouzdanost sistema je korišćenje dve jedinice za napajanje. Procesorske jedinice, jedinice za napajanje i ulazno-izlazne jedinice moguće je menjati u toku rada pa se održavanje lako sprovodi sa minimalnim zastojem procesa.

Novosti

Powered by BeoNET