1
1
1
1
CS1D

CS1D serija donosi opciju redudancije dokazanoj CS1 arhitekturi čime je osiguran rad bez zastoja. Kod dupleks procesorskih jedinica konstantno se proverava postojanje grešaka bez potrebe za pisanjem specijalnih programa od strane korisnika. Još jedan način da se poveća pouzdanost sistema je korišćenje dve jedinice za napajanje. Procesorske jedinice, jedinice za napajanje i ulazno-izlazne jedinice moguće je menjati u toku rada pa se održavanje lako sprovodi sa minimalnim zastojem procesa.

  • Mogu se izabrati različiti nivoi redudancije; CPU, napajanje, komunikacije
  • Nije potrebno pisati specijalne programe i nisu potrebni specijalni softverski alati
  • Zamena ulazno-izlaznih jedinica u toku rada sistema
  • Mogu se koristiti sve standardne CS1 ulazano-izlazne jedinice
  • Idealan za kontrolu generatora, vodovodna postrojenja, 24/7 proizvodnju.
CS1 serija obuhvata dva tipa procesorskih jedinica koje se razlikuju po brzini procesora i memorijskom kapacitetu. Pored osnovnih CPU jedinica raspoloživi su i redudantni procesori koji podržavaju zamenu ulazno-izlaznih jedinica u toku rada. Svi procesori poseduju slot sa direktnom CPU-bus konekcijom za montažu kartice za serijsku komunikaciju ili kartice za upravljanje u zatvorenoj sprezi. Sve CPU jedinice podržavaju IEC61131-3 STL i leder programiranje.
CS1 sistem napaja se sa 24 VDC ili sa 100-240 VAC. Za manje sisteme sa pretežno digitalnim ulazima/izlazima može se koristiti ekonomičnije napajanje manjeg kapaciteta. Za sisteme sa mnogo analognih ulaza/izlaza i upravljačkim i komunikacionim jedinicama neophodno je korišćenje napajanja većeg kapaciteta.
Digitalni ulazi/izlazi predstavljaju PLC interfejs za ostvarivanje brze i pouzdane kontrolne sekvence. Veliki izbor jedinica od brzih DC ulaza do relejnih izlaza omogućavaju konfiguraciju CS1 PLC-a prema potrebi.
CS nudi veliki izbor jedinica sa analognim ulazima koje odgovaraju bilo kojoj aplikaciji počev od merenja sporih promena temperature u nekoliko tačaka do prikupljanja velikog broja podataka, velikom brzinom i sa velikom preciznošću. Analogni izlazi mogu se koristiti sa preciznu kontrolu ili prikazivanje vrednosti.
Koriste se za zadatke počev od jednostavnog merenja pozicije pa sve do sinronizovane kontrole kretanja u više osa.
CJ serija nudi standardne otvorene mrežne interfejse kao i posebne mrežne interfejse velike brzine.

Novosti

Powered by BeoNET