1
1
1
1
Analogni ulazi/izlazi

CJ nudi veliki izbor jedinica sa analognim ulazima koje odgovaraju bilo kojoj aplikaciji počev od merenja sporih promena temperature u nekoliko tačaka do prikupljanja velikog broja podataka, velikom brzinom i sa velikom preciznošću. Analogni izlazi mogu se koristiti sa preciznu kontrolu ili prikazivanje vrednosti.
Napredne jedinice sa mogućnošću skaliranja, filtriranja i alarmnim funkcijama smanjuju potrebu za kompleksnim programiranjem. Ulazno-izlazne procesne jedinice visoke preciznosti podržavaju veliki broj senzora za brzu i tačnu akviziciju podataka.

Novosti

Powered by BeoNET