1
1
1
1
CS1G/H
CS1 serija bazirana na reku, poseduje preko 200 različitih ulazno-izlaznih jedinica i predstavlja najveću Omron-ovu PLC seriju sa maksimalnim kapacitetom od 5.120 digitalnih ulaza/izlaza. Do 7 ekspanzionih rekova može se vezati na CPU rek što omogućava korišćenje do 80 ulazno-izlaznih jedinica. Bilo koja kombinacija digitalnih, analognih i jedinica za komunikaciju može se napraviti bez obzira na redosled. Ogroman set instrukcija i velika biblioteka funkcijskih blokova omogućavaju pisanje kompaktnih programa korišćenjem kombinacije STL-a i leder jezika.
  • Brz procesor sa velikim programskim kapacitetom
  • Veliki izbor jedinica sa specijalnim funkcijama za kontrolu kretanja i temperature
  • IEC 61131-3 STL programiranje, velika biblioteka funkcijskih blokova
  • CompactFlash slot za memorijsku karticu za čuvanje i razmenu programa
  • Jednostavan prelazak sa C200-H serije koristeći postojeće ulazno-izlazne jedinice.
CS1 serija obuhvata dva tipa procesorskih jedinica koje se razlikuju po brzini procesora i memorijskom kapacitetu. Pored osnovnih CPU jedinica raspoloživi su i redudantni procesori koji podržavaju zamenu ulazno-izlaznih jedinica u toku rada. Svi procesori poseduju slot sa direktnom CPU-bus konekcijom za montažu kartice za serijsku komunikaciju ili kartice za upravljanje u zatvorenoj sprezi. Sve CPU jedinice podržavaju IEC61131-3 STL i leder programiranje.
CS1 sistem napaja se sa 24 VDC ili sa 100-240 VAC. Za manje sisteme sa pretežno digitalnim ulazima/izlazima može se koristiti ekonomičnije napajanje manjeg kapaciteta. Za sisteme sa mnogo analognih ulaza/izlaza i upravljačkim i komunikacionim jedinicama neophodno je korišćenje napajanja većeg kapaciteta.
Digitalni ulazi/izlazi predstavljaju PLC interfejs za ostvarivanje brze i pouzdane kontrolne sekvence. Veliki izbor jedinica od brzih DC ulaza do relejnih izlaza omogućavaju konfiguraciju CS1 PLC-a prema potrebi.
CS nudi veliki izbor jedinica sa analognim ulazima koje odgovaraju bilo kojoj aplikaciji počev od merenja sporih promena temperature u nekoliko tačaka do prikupljanja velikog broja podataka, velikom brzinom i sa velikom preciznošću. Analogni izlazi mogu se koristiti sa preciznu kontrolu ili prikazivanje vrednosti.
Koriste se za zadatke počev od jednostavnog merenja pozicije pa sve do sinronizovane kontrole kretanja u više osa.
CJ serija nudi standardne otvorene mrežne interfejse kao i posebne mrežne interfejse velike brzine.

Novosti

Powered by BeoNET