1
1
1
1
Jedinice za napajanje

CS1 sistem napaja se sa 24 VDC ili sa 100-240 VAC. Za manje sisteme sa pretežno digitalnim ulazima/izlazima može se koristiti ekonomičnije napajanje manjeg kapaciteta. Za sisteme sa mnogo analognih ulaza/izlaza i upravljačkim i komunikacionim jedinicama neophodno je korišćenje napajanja većeg kapaciteta.
PLC rekovi raspoloživi su u veličinama od 2 do 10 slotova. Specijalni backplane potreban je za duplex sisteme. Zavisno od tipa CPU jedinice do 7 ekspanzionih rekova može se povezati na CPU rek što omogućava povezivanje do 80 ulazno-izlaznih jedinica. Maksimalna ukupna dužina ekspanzionih kablova je 12 metara.

Novosti

Powered by BeoNET